Kobadji Trainingen Voorbereiding


Een goede voorbereiding van de training is noodzakelijk.
  • Het startpunt van de training is een duidelijke vraag. De training is een antwoord op deze vraag.
  • De mensen waarmee gewerkt wordt worden voorbereid op wat ze te wachten staat, wat van ze verwacht wordt. Comittment hierover verhoogt het rendement aanzienlijk.
  • De ruimte waar de training gegeven gaat worden vraagt de nodige aandacht. Hierbij kan gelet worden op de akoestiek, de grootte en de sfeer.
  • Er vindt vooraf minimaal één bespreking plaats met de organisator (u zelf of een trainingsbureau).
  • Het meemaken van slechts een gedeelte van de training door een of meer leden van de groep maakt de training als geheel minder werkzaam.
  • Als middelen kunnen wij djembé, zang en/of klankimprovisaties inzetten.

naar de top