Kobadji Trainingen


Muziek als training is bijzonder werkzaam. Door de objectieve omhulling van muzikale wetmatigheden wordt een veilige en tegelijk laagdrempelige oefensituatie gegarandeerd. Muziek is veel verwanter met het dagelijkse leven dan velen zich realiseren, maar onbewust misschien wel vermoeden. De verworven vaardigheden werken direct door in het dagelijkse, ook zonder dat dit verbaal bewust gemaakt is. Muziek heeft het gevoel als ingang en kan van daar uit ook het denken en het willen/handelen in beweging brengen. Muziek realiseert een balans tussen hoofd, hart en handen.
 
Kobadji trainingen komen het meest tot hun recht als zij worden ingezet als onderdeel van een groter geheel, verzorgd door u zelf of een trainings- of coachingsbureau.
Trainingen: Mogelijkheden:
 • standaard traject: 1 dagdeel
 • in overleg: verschillende onderdelen verspreid over de dag, afgewisseld met door u zelf of anderen verzorgde programmaonderdelen.
Bij elke training zetten wij onze muzikale middelen in: djembé en andere percussie, zang en beweging en/of soundscapes. Wij stemmen deze qua vorm en stijl af op de deelnemers. Vervolgens worden ze in een evenwichtige samensteling tot een afwisselend geheel gecombineerd. We werken met spelvarianten in verschillende opstellingen: groep-individu, verschillende (sub)groepen, tweetallen, kringopstellingen.
Groepen van 6 tot 12 deelnemers zijn het meest werkzaam. In overleg kunnen wij ook muziektheater inzetten.

Een geheel eigen andere aanpak is het inzetten van
stembevrijding. Zie hiervoor de gelijknamige webpagina.

Een goede voorbereiding van de training is voorwaarde. Lees verder.

Beschrijving van enkele van onze werkvormen
Per training beschrijven we enkele werkvormen. Deze worden verder uitgewerkt met verschillende instrumenten en opstellingen.

Communicatie
Oefeningen in werkelijke, ware communicatie. Wat heeft de ander te zeggen? Wat heb ik zeggen? Hoe druk ik me uit? Komt over wat ik bedoel? Hoe leer ik de gebruiksaanwijzing van de ander kennen? Hoe maak ik de ander mijn gebruiksaanwijzing duidelijk? Ken ik mijn eigen gebruiksaanwijzing? Hoe overstijg ik ergernissen in het contact?
 • Wisselzang/spel is in de muziek een oervorm: De leider zingt/speelt voor, de groep antwoordt steeds op dezelfde manier, zoals het refrein in een lied.
 • Scherpen van de waarneming: Voordoen-nadoen, met eerst de trainer en daarna een deelnemer als voorganger. Doel is: goed luisteren en zo nauwkeurig mogelijk reproduceren.
 • Een laag dieper: Wat wordt er uitgedrukt? Geef de stemming weer op jouw instrument.
 • Elkaars gebruiksaanwijzing leren kennen: Laat je meenemen in iemands eigen(aardig)heid, doorbreek je patroon, je gewoonte en kruip even in de huid van de ander.
 • Volgende stap: Naar de vraag luisteren en een adequaat antwoord geven. Hoe geef je in muziek vorm aan wat je te melden hebt, zowel wat betreft de informatie als de stemming? Laat je kennen. En hoe laat je je antwoord zo klinken dat het bij de ander overkomt? Wat is jouw verhaal? Hoe stem je af op de ander? 
Samenwerking
Het is noodzakelijk dat hieraan voorafgaand minstens een kort traject Communicatie is gedaan.
Hoe overstijg ik mijn gewoontes, mijn vaste patronen? Hoe ontmoet ik de ander werkelijk? Hoe herken ik de persoon achter zijn dagelijkse masker? Hoe leg ik mijn eigen masker af en laat ik me kennen? Durf ik de ander te laten zien waar ik warm voor loop? Kan ik mezelf terughouden als dit voor het geheel positief uitpakt?
 • Als een geheel samenspelen. Ieder lid van de groep vervult de bij hem of haar passende rol. Het geheel wordt meer dan de optelsom der delen, het gaat swingen, er komt enthousiasme, ruimte en verdieping in het samenspel. Hoe duidelijker ieder zijn plek inneemt, hoe beweeglijker en harmonieuzer het geheel wordt en hoe meer vrijheid er ontstaat.
 • Vrije groepsimprovisatie: Op verschillende instrumenten in vrijheid samenspel realiseren. Hoe vinden de groepsleden de positie waar ze het meest tot hun recht komen? Het gaat om de balans tussen zelfrealisatie en samenwerking, tussen ongebreideld je eigen ding doen en opgaan in de groep.
 • Op verschillende ritme-instrumenten samenspelen met alleen een maatsoort en een tempo als gemeenschappelijke basis. Welke plek nemen de verschillende teamleden in dit geheel in? Wie zijn (letterlijk) toonaangevend, wie verzorgen de basis en in hoeverre is dit, mits wenselijk, veranderbaar? Wat zoek je in het geheel, wat past bij je, klopt dit, gun je jezelf de plek die je toekomt?
Persoonlijk Leiderschap
Het is noodzakelijk dat hieraan voorafgaand minstens een kort traject Samenwerking is gedaan.
Wat wil ik nu eigenlijk? Wat sta/ga ik voor? Kom ik tot mijn recht op deze plek, zit ik op het juiste spoor? Ben ik daadwerkelijk bezig met het het verwezenlijken van mijn idealen?
 • Als solist leiding geven aan de groep. De groep voelt zich gezien en realiseert op jouw aanwijzingen een bedding voor je improvisaties. De groep volgt je in de dynamiek van je solo's. De leider gaat met respect met "zijn" groep om.
 • Als dirigent/instant composer vorm geven aan een groep willekeurig door elkaar spelende muzikanten. Eerst intunen: welke kwaliteiten zijn er, welke zijn wel/niet inzetbaar in het geheel? Hoe laat je de muzikanten tot hun recht komen? Hoe laat je ze samenspelen zoals jij wilt? Heb je een voorstelling van wat je wilt? En ben je in staat om dit klankideaal geheel of gedeeltelijk te realiseren? Hoe maak je duidelijk hoe je het hebben wilt? Lukt het je om "jouw" ensemble naar een hoger plan te tillen?
 • Vrije groepsimprovisatie: Niemand heeft de leiding. Iedereen kan initiatieven nemen. Wat wordt er gewild en hoe zou dit vormgegeven kunnen worden? Houd je ook terug en luister tevoorschijn wat wil klinken. Hoe doe je dat, een initiatief nemen? Laat je horen, ga ervoor staan. Hoe reageer je op initiatieven van anderen? 
 • Een werkbespreking in klank: Ergernissen en meningen zijn niet aan de orde, het gaat om intenties. Wat wil je, wat wil je van/met de ander, wat wil de ander, wat wil de ander van/met jou? Wat bindt deze groep mensen? Hoe ga je om met stoorzenders? Alle zoeken, handelen en terughouden komt voort uit de wil een gemeenschappelijk doel te bereiken, een gemeenschappelijk ideaal te verwezenlijken.
naar de top