Teambuilding

Ontmoet elkaar eens op een andere manier


Het doel van Kobadji teambuilding is elkaar ontmoeten in muziek. Allerlei hobbels die je tegenkomt in 'normale' ontmoetingen zijn hierbij niet aan de orde. Irritaties, afgunst, intimidaties, aantrek- of afstoottendensen en autoriteitsconflicten doorspekken het dagelijkse leven. Ze hebben grote invloed op de ontmoetingen die we hebben. Muziek heeft een grote mate van objectiviteit. Zij heeft haar eigen wetmatigheden die geen onderwerp van discussie zijn. Toch ben je al musicerend wel degelijk met allerlei subjectieve zaken bezig. Een medium dat directer gerelateerd is aan het gevoel dan muziek is er niet. De muzikale wetmatigheden echter waarborgen de objectiviteit. Je kunt even uitstijgen boven de alledaagse vervuilingen van het gevoelsleven. Die ervaring werkt in het dagelijkse leven door als een reiniging van de ontmoetingen. Al deze prachtige zaken werken door terwijl je gewoon lekker aan het muziek maken bent, ook als je het er niet specifiek over hebt. 

Mogelijkheden:
Er wordt een programma samengesteld dat qua lengte, inhoud, tijdstip, locatie en budget strookt met de wensen van het team.

Wat is een team?
Een groep mensen die op wat voor manier dan ook samen iets (willen) doen, die iets (willen) hebben dat hen bindt: collega's, (oud-)studenten, sporters, theatergezelschappen, buurtbewoners, vrienden of vriendinnen.

Wanneer teambuilding?
Als er iets schort aan de gewenste samenwerking, als je je team gezond wilt houden, als er iets te vieren is, als je elkaar beter wilt leren kennen, als je elkaar eens op een andere manier wilt ontmoeten of als je je verjaardagsfeest, bachelorparty, zilveren bruiloft, personeelsuitje of reünie actief cachet wilt geven. 

Djembé

Teambuilding met ROC ASA Amersfoort 2004 (foto: Acting Out)25-jarig huwelijk Evelyn & JacquesWest-Afrikaanse percussie stamt uit een cultuur waar gemeenschapszin een belangrijk element is. In de muziek uit deze cultuur komt dit expliciet naar voren. Een duidelijke scheidslijn tussen artiest en publiek is bij Afrikaanse concerten niet te trekken. Iedereen participeert, draagt bij, op zijn of haar manier. Al met weinig techniek kun je in het djembé spelen deze gemeenschapszin ervaren. Naast djembé's (handtrommels voor solo en begeleiding) kan gebruik gemaakt worden van dunduns (bastrommels). Er wordt gewerkt met authentieke instrumenten.
Lees verder op
djembéworkshops.

Voor grotere groepen is een percussiespektakel geschikt.

Er wordt toegewerkt naar een afsluiting waarin alle muzikale onderdelen samen een geheel vormen en waarin alle teamleden tot hun recht komen.

Er zijn ook combinaties mogelijk met theater. Lees verder op muziektheater.

Wat je zoal oefent, ook als dit niet bewust gemaakt wordt 
je kracht zoeken en van daaruit handelen
bewustzijn krijgen van jouw plaats in het geheel
jezelf onderscheiden van anderen
met anderen samen een geheel vormen
assertiviteit opfrissen/ontwikkelen
luisteren naar de ander(en)
initiatieven nemen
leiden/volgen
jezelf terughouden t.b.v. het geheel
je plaats innemen

jezelf presenteren

jezelf een plaats onder de zon geven

Wilt u (een van de) bovenstaande activiteiten doelgericht inzetten als training in uw team, bedrijf of instelling, neem dan contact op.

naar de top