Stembevrijding


Met stembevrijding wordt niet alleen de stem bevrijd, maar ook alles waardoor die stem gehinderd wordt: weggestopte emoties, diepe verlangens, schaamte. Al zingend wordt de ziel gereinigd. Het is even eenvoudig als doeltreffend. Stap voor stap maken we een reis door de ziel: acceptatie, verlangen, hoop, vertrouwen, overgave, liefde, de wil. Onderweg ruimen we blokkades op, bezingen we onze vreugde en ons verdriet, ontdekken we onze talenten en smaken de vollle vrijheid. Je wist het misschien nog niet, maar ook jouw ziel wil zingen, in vrijheid en waarheid. Zo is die nu eenmaal gebakken.

We kunnen alle stappen doorlopen, we kunnen ook een stukje van het traject gaan. Zo kan stembevrijding gericht ingezet worden in bedrijfstrainingen en teambuilding.

Wij brengen zo nodig piano en/of gitaar mee om het zingen te begeleiden.

naar de top